Bedömningskarta

Åk Lärandesamtal Under läsåret Mellanbetyg Läsårsbetyg
1 november-december Responssamtal (höst och vår),
självvärdering och kamratrespons
Verbalt läsårsbetyg
2 mars-april Responssamtal (höst och vår),
självvärdering och kamratrespons
Verbalt läsårsbetyg
3 november-december Responssamtal (höst och vår),
självvärdering och kamratrespons
Verbalt läsårsbetyg
4 november-december Responssamtal (höst och vår),
självvärdering och kamratrespons
Läsårsbetyg med siffervitsord
5 november-december Responssamtal (höst och vår),
självvärdering och kamratrespons
Mellanbetyg med siffervitsord Läsårsbetyg med siffervitsord
6 mars-april Responssamtal (höst och vår),
självvärdering och kamratrespons
Mellanbetyg med siffervitsord Läsårsbetyg med siffervitsord
7 oktober-november Responssamtal (höst och vår),
självvärdering och kamratrespons
Mellanbetyg med siffervitsord Läsårsbetyg med siffervitsord
8 november-december Responssamtal (höst och vår),
självvärdering och kamratrespons
Mellanbetyg med siffervitsord Läsårsbetyg med siffervitsord
9 november-december Responssamtal (höst och vår),
självvärdering och kamratrespons
Mellanbetyg med siffervitsord Avgångsbetyg med siffervitsord