Närpes stads bedömningsplan

Den fungerar som ett komplement till den lokala läroplanen. Bedömningsplanen har sammanställts av en arbetsgrupp bestående av lärarrepresentanter från olika skolor och årskurser samt bildningsdirektör och pedagogisk koordinator. Bedömning är ett viktigt element i skolans verksamhet. Bedömningsplanen syftar till att tydliggöra de olika delarna som ingår i bedömningen.